top of page

Katkıda Bulun, İmzalı Kitabın Olsun!

Aşağıdaki hesap numarasına göndereceğin 99TL ile katkıda bulun;

dört eserimden hangisini istersen imzalı şekilde hediyen olsun.

Katkın, sokak hayvanlarına mama olacaktır.


Şeyda Aydın VakıfBank Hesabına
IBAN: TR06 0001 5001 5800 7318 1726 91

Ama Beni Haberdar Et!
Hangi kitabı kimin adına imzalayıp, hangi adrese kargo edeceğime dair bilgileri bana ilet Lütfen, kargo da benden

Ah, sen bir harikasın!
bottom of page